PROCESS

งานพ่นสี

เราใช้สีที่มีคุณภาพ ทนทาน จึงไม่ ต้องกังวลกับการใช้งานทุกสภาพพื่นที่

เครื่องจักรที่ทันสมัย

ด้วยเครื่องจักรระบบคอมพิวเตอร์ (CNC TURET PUNCH PRESS) จำนวนมาก ทำให้รองรับกับการ ผลิตจำนวนมาก รวดเร็ว เรียบร้อย และสวยงาม

งานพับขึ้นรูป

ด้วยเครื่องพับระบบคอมพิวเตอร์ (CNC BENDING) ความเที่ยงตรงสูง และการพับเข้ามุมที่เรียบร้อย หลากหลายรูปแบบพร้อมทีมงาน ที่มีความชำนาญงานด้านเครื่องพับ

โรงงานผลิต

ที่ได้มาตรฐาน เน้นคุณภาพและ ความประณีต จึงไว้ใจได้กับผลงาน ที่ออกมา